Viktig information till alla besökare av denna sida!
All uppdatering av denna sida har from. 2017-06-17 upphört.

Ny webadress för Holsljunga Byalag är numera

http://www.holsljunga.se

Lägg in denna adress som bokmärke i din webläsare!


Holsljunga Byalags hemsida www.holsljunga.com kommer att på sikt att avvecklas
och därmed alla mailadresser tillhörande .com domänen.

Nya mailadresser är skapade för .se domänen.
Detta betyder att istället för .com så skriver du istället .se som domän.


byalaget@holsljunga.se
spegeln@holsljunga.se
webmaster@holsljunga.se